Telefonní číslo na provozovatele restaurace p.Špeta  +420 776875060