Okolí – tipy na výlety

SVATÝ KOPEČEK u Olomouce (5 km, 9 minut autem)

kopecek_1Svou polohou, architekturou a výtvarnou výzdobou patří svatokopecký chrám mezi mimořádně zdařilé barokní stavby. Je mistrným dílem umělců a uměleckých řemeslníků, povolaných ze zemí za Alpami i z Vídně a pracujících ve službách olomouckého biskupa a opatů Kláštera Hradiska; za nimi však nezůstávala pozadu ani řada moravských a olomouckých umělců. Přestože většina křesťanských chrámů je stavěna směrem západovýchodním, nebyl na Svatém Kopečku tento směr dodržen naprosto přesně. Jeho osa míří na mateřský klášter Hradisko. Více informací ZDE.

ZOO OLOMOUC (7 km, 11 minut autem)

zoo_1ZOO Olomouc se rozkládá na rozloze 42,5 hektarů, v současnosti chová na 1800 kusů zvířat v 398 druzích. Nabízí možnost prohlídky vzácných druhů zvířat v pěti pavilonech a mnoha dalších výbězích, okružní jízdu vláčkem nebo 32 metrů vysokou vyhlídkovou věž. ZOO je otevřena denně.Výstavba po roce 2000 pokračovala ve stejném tempu jako v předchozím období. Velkou akcí byla přestavba vnitřních prostor pavilonu šelem, stavba gepardího výběhu, výstavba obřího akvária o objemu 42 000 litrů a s ním související přesun terárií na pavilon žiraf. Více informací ZDE

HISTORICKÉ CENTRUM OLOMOUCE (10 km, 15 minut autem)

olomouc_1Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější města českého království. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky. Můžete zde navštívit a na vlastní oči vidět, jak románské (Biskupský palác) gotické (Katedrála sv. Václava, kostel sv.Mořice, kaple sv.Jany, Dominikánský kostel), barokní(klášter Hradisko, sloup Nejsvětější trojice, Herkulova kašna…), tak i renesanční a humanistické památky(Radnice, Edelmannův palác,Hauenschildův palác). Více informací ZDE

HRAD ŠTERNBERK (19,5 km, 27 minut autem)

sternberk_1Hrad Šternberk, původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce, láká návštěvníky nevšední atmosférou. Půvabné kulisy hradu potom tvoří okolní lesopark a dnešní podhradí.Hrad Šternberk založil v polovině 13. století Zdeslav z Chlumce a ze  Šternberka, příslušník starého českého šlechtického rodu. První písemný záznam najdeme v listině z roku 1269. Dokument zároveň vymezoval hranice šternberského panství a kláštera Hradisko.Z obranného sídla byl hrad v 70. letech 14. století přestavován a rozšířen. Více informací ZDE.

ČECHY POD KOSÍŘEM – Zámek (29 km, 39 minut autem)

zamek_1Zámecký areál v Čechách pod Kosířem leží na úpatí kopce Velký Kosíř, v kraji neodmyslitelně spojeném s jménem českého malíře Josefa Mánesa. Původní název obce do r.1925 byl Čechy na Hané. První zmínky o ní pod Kosířem pocházejí z počátku 12. století. Ve 14. století pravděpodobně na místě dněšního zámku stála vodní tvrz obklopená dvěma rybníky. V průběhu 15. století tvrz značně zpustla. Až do počátku 18. století se často měnili majitelé panství a tvrze z řad domácí šlechty. Čechy pod Kosířem  je malebná hanácká vesnice ležící na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny. Více informací ZDE.

HRAD HELFŠTÝN (31 km, 30 minut autem)

helfstyn_1Monumentální hradní architektura Helfštýna se tyčí nad údolím Moravské brány. Celý komplex tvoří řada staveb užitkových i fortifikačních. V současné době jsou na hradě zpřístupněna  čtyři nádvoří. Má pětici bran, množství bašt, věží a rozsáhlý systém vnitřního i vnějšího opevnění. Svojí rozlohou patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům v Evropě. RRozsáhlá zřícenina hradu Helfštýna, vévodící celému údolí Moravské brány, podněcovala už na konci 18. století romantizující historiky k falešným úvahám o původu hradu v daleké minulosti.Více informací ZDE.

HRAD SOVINEC (35 km, 42 minut autem)

sovinec_1Návštěvníkům hradu jsou zpřístupněna 1. – 5. nádvoří a dále tzv. Horní hrad (nejstarší část hradu) s vyhlídkovou věží s výhledem do překrásné krajiny sovineckého přírodního parku. V bývalých konírnách jsou instalovány expozice Lesnické školy na Sovinci a expozice drobností z historie hradu,  v purkrabství expozice archeologie a zbraní a ve sklepení mučírna, ve vyhlídkové věži, Jižním paláci a na hradních nádvořích jsou realizovány výstavy, v Boskovickém paláci lapidárium. V  jeskyni pod Horním hradem na 5. nádvoří je expozice vinného sklepaVíce informací ZDE.

HRANICKÁ PROPAST (36 km, 29 minut autem)

hranice_1Nejhlubší propast České republiky a celé střední Evropy. Nachází se nedaleko města Hranice a její celková hloubka v suché části a pod vodou je podle posledních měření více jak 289 metrů. Průzkum je veden již několk desetiletí a po potápečích byly postupně do větší hloubky posílány roboti. Z důvodů technických překážek nebylo zatím dosaženo dna a průzkum dále pokračuje.V blízkosti se nachází Zbrašovská aragonitová jeskyně. Lokalitou prochází turistická značená trasa, v blízkosti je vlaková zastávka Teplice nad Bečvou. Více informací ZDE.

PRADĚDOVA GALERIE Jiříkov (38 km, 46 minut autem)

pradedovo_1Jsem řezbář Jiří Halouzka a bydlím v Jiříkově u Rýmařova, okr. Bruntál, kde jsem vytvořil řezbářskou „Pradědovu galerii U Halouzků“, která je evropským unikátem.Galerie se rozkládá na rozloze osmi hektarů. Během prohlídky můžete shlédnout 450 vyřezaných plastik zvířat a hlavně mou chloubu – betlém v životní velikosti, který již čítá 236 soch a váží 20 tun. Nechybí zde ani slon či velbloud v životní velikosti. Betlém byl rovněž vystaven u příležitosti světového kongresu betlémářů v Hradci Králové, kde byl oceněn titulem Největší betlém na světě, vyřezaný v životní velikosti. Více informací ZDE.

LAZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU ( 39 km, 34 minut autem)

lazne_1Lázně Teplice nad Bečvou a.s. patří mezi významné lázně v České republice. Specializujeme se na špičkovou kardiorehabilitaci klientů s důrazem na prevenci vzniku srdečních a mozkových příhod. Dále se zabýváme edukací rizikových faktorů aterosklerózy jako je vysoký krevní tlak, zvýšená hladina tuků v krvi, cukrovka, nadváha, kouření, ale i léčbou pohybového aparátu.Poskytujeme časnou kardiorehabilitaci pacientům po kardiochirurgických operacích v Odborném léčebném ústavu pro kardiorehabilitaci v Teplicích nad Bečvou, prvním zařízení tohoto druhu v celé České republice.Více informací ZDE.

HRAD BOUZOV (42 km, 43 minut autem)

bouzov_1Romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil Řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku.  Hrad je plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty, historickým i na míru vyrobeným nábytkem. Dnešní podobu typického romantického sídla s cimbuřími, arkýři, střílnami a chrliči získal hrad po rozsáhlé přestavbě v letech 1895-1910. Více informací ZDE.

REŠOVSKÉ VODOPÁDY (50 km, 1 hodina a 4 minuty autem)

resov_1Říčka Huntava ,která pramení ve Stříbrných Horách u Horního Města vyhloubila na horním toku hluboké skalnaté údolí s četnými kaskádami a několika vodopády největšími v Nízkém Jeseníku. V kaňonovitém údolí se kolem vodopádů zachovaly původní jedlobučiny s kapradinami, mechová společenstva stinných skal a padlých kmenů.Území, které je chráněno od r. 1966 má celkovou rozlohu 71,6 Ha. Návštěvníkům je k dispozici venkovní zahrádka, restaurace, rychlé občerstvení a prodej suvenýrů – to vše ve vzdálenosti 1,5 km od vodopádů.U budovy restaurace je odstavná plocha , kde je možné parkování. Více informací ZDE.

PROPAST MACHOCHA (75 km, 1 hodina 13 minut autem)

macocha_1Propast Macocha, jež dostala jméno podle pověsti ze 17. století, vznikla zřícením stropu velké jeskyně. Proto také její dno částečně pokrývá suť, což jsou zbytky zborceného stropu. Dnem propasti protéká říčka Punkva, která napájí dvě jezírka. Horní jezírko je hluboké přibližně 13 metrů a je vidět shora. Dolní jezírko je ukryto mezi skalami, takže není shora vidět, a jeho hloubka přesahuje 49 metrů (doposud nebylo dosaženo dna).Dnem propasti Macocha protéká říčka Punkva. Ta vzniká soutokem celé řady ponorných zdrojnic, které protékají na území vápenců od severu a východu. Více informací ZDE.

JAVOŘIČSKÉ JESKYNĚ (75 km, 1 hodina a17 minut autem)

javoricko_1Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb domů a propastí. Byly vytvořeny v ostrůvku devonských vápenců a na jejich vývoji se podílel potok Špraněk. Podstatná část jeskyní byla objevena při několikahodinovém namáhavém průstupu nižším patrem již v roce 1938, další partie pak byly postupně objevovány především v padesátých letech. V současné době je známo přes 3,5 km chodeb, z nichž 788 metrů je zpřístupněno pro veřejnost. Jeskyně má překrásnou krápníkovou výzdobu, jejíž bohatost vyniká ve dvou mohutných prostorách.  Více informací ZDE.